top of page

SZAKMAI

ANYAGOK

A Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálturisztikai Klaszter működése kezdete óta dolgozik olyan hiánypótló tanulmányok, szakmai anyagok elkészítésén, melyek mindegyike űrt tölt be a régióban. Számos dokumentuma foglalkozik a fürdőkben megforduló vendégkör elemzésével, a dél-dunántúli gyógy-és termálturizmus jellegzetességeivel, az egyediséget középpontba helyező Kúraösvény létrehozásával, turisztikai kutatással, szolgáltatói felméréssel. 

2010 decemberében elkészíttette a Marketing stratégiáját, mely bemutatja a régió gyógy-és termálturizmusát, swot elemzést és nemzetközi kitekintést is tartalmaz, valamint felvázolja a marketing mix-et, meghatározza a célcsoportokat és a kommunikációs csatornákat.

2011. februárjában elkészült az egységes Arculati Kézikönyv is, mely az alapvetően használatos arculati elemeket tartalmazza.

Turisztikai kutatás egy 10 évre visszamenő trendet mutat be, mind a régió gyógy-és termálturizmusára, mind pedig az egyes fürdők teljesítményére lebontva.

szakmai fejlesztési terv és cselekvési program tartalmazza azon elképzeléseket, melyeket a pályázat benyújtásakor 2010 tavaszán szükségesnek és megvalósíthatónak éreztünk.

A gyógy-és termálfürdők Minősítési rendszer-e a Kúraösvény elnevezésű termálút megvalósításának alapjait tette le.

Nagy hangsúlyt helyez a klaszter a 'jó gyakorlatok' elsajátítására, melynek érdekében 2011-ben Marienbad-ban jártak a tagok tanulmányúton, 2014-en az észak-magyarországi gyógy-és termálfürdőkbe tettek látogatást belföldi út keretei között. 

A 2013-as évi Vendégkörfelmérés a régió 10 gyógy-és termálfürdőjében megforduló látogatók szokásait mérte fel, melyet hasonló kérdésekkel a 2014. évi Vendégkörfelmérés követett.

A frontvonalban dolgozók teljesítményértékelése érdekében 2013-ban elkészült az Etikai Kódex.

A Locavore kultúra fürdőkbe való bevezetésére készített tanulmány.
A helyi termékek bevezetésének lépései a Dél-Dunántúl Fürdőiben 1
A helyi termékek bevezetésének lépései a Dél-Dunántúl Fürdőiben 2

/LINK/

bottom of page