top of page

A KLASZTER

DÉL-DUNÁNTÚLI GYÓGY- ÉS TERMÁLTURISZTIKAI

KLASZTER MEGALAKULÁSA

 

A régió gyógy-és termálfürdőinek összefogása már több, mint 17 évre nyúlik vissza. Ekkor történt, hogy a jelenleg is működő Egyesület elődje a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Kht. 1997-ben kialakított regionális gyógy- és termálturizmus munkacsoportja volt, amely több területen működött közre a Kht-val. A Kht szervezésében a fürdők képviselői egy tanulmányúton ismerkedhettek meg az osztrák gyógy- és termálfürdőkkel, külföldi szakemberekkel találkoztak, új technikai módszereket tekinthettek meg, valamint egy újfajta filozófiát sajátíthattak el.

A Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete ebből a munkacsoportból forrta ki magát, amikor 1998. augusztus végén 11 taggal alakult meg. Az alapító tagok egyöntetűen kinyilatkozták, hogy regionális szerveződésük célja az, hogy közös erővel fejlesszék a régió gyógy- és termálturizmusát. Az együttes fellépés fontosságát már akkor is felismerték, hiszen eddigi tapasztalataik bizonyították, hogy egyenként nehezen vagy egyáltalán nem tudják érdekeiket képviselni, szolgáltatásaikat új piacokkal megismertetni, műszaki és egyéb fejlesztéseket véghezvinni. Az egyesület egy önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet, amely összefogással kívánja érdekeit érvényesíteni.

A megalakulást követő években a szervezet elsősorban az alábbi területeken végzett különféle tevékenységeket:

Regionális termékfejlesztés

Regionális promóciós feladatok

Befektetés-ösztönzéssel kapcsolatos tevékenységek

Érdekképviselet erősítése, kapcsolatok kialakítása, elmélyítése

A jelenleg 22 tagból álló szervezet tevékenységével az elmúlt években, szakmai körökben is elismerést szerzett. Az elmúlt évek piaci tendenciái, valamint a tagoknál felmerülő új elvárások azonban elmélyültebb összefogást igényeltek, mely egy szolgáltatói alapú Kompetenciaközpont kialakítását tette nélkülözhetetlenné. Az Egyesület 2007 márciusában indította el, az Innovációs Alapból finanszírozott (Baross Gábor) pályázat segítségével a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálturisztikai Kompetenciaközpont elnevezésű munkaszervezetét.

Ez egy olyan transzfer intézmény létrehozását jelentette a Dél-Dunántúlon, amely képes átlátni és összefogni a régióban működő ágazati szereplőket, elsősorban a gyógy-és termálfürdőket, valamint a hozzájuk szorosan kapcsolódó vállalkozásokat. Egy olyan központ megalkotása volt a cél, mely az említett szervezetek és a kutató-helyek, kutató-fejlesztő szakemberek, egyetemek közötti együttműködési hatékonyságot képes különböző projektjein keresztül kialakítani, illetve erősíteni. Felállítására azért volt szükség, mert a versenyképesség fokozása érdekében új igények merültek fel: a régió fürdői máshol nem tapasztalható specialitásokkal, új szolgáltatásokkal jelenjenek meg.

A Kompetenciaközpont céljai között szerepelt a régió gyógy- és termálturisztikai versenyképességének növelése a szolgáltatók piaci újrapozícionálásával, a gazdasági eredményességet, hatékonyságot növelő termékek, szolgáltatások kifejlesztésével, bevezetésével, az üzletileg hatékonyabban működő létesítményekkel és az innováció orientált gondolkodás bevezetésével és elfogadtatásával.

Maga a központ meghatározott innovációs tartalommal ellátott feladatokat végez, működéséhez azonban feltétlenül szükség van egy még erősebb összefogásra is, mely közös marketing tevékenységek elvégzését is lehetővé teszi, valamint új tagok felvételét, akikkel a gyógy-és termálturizmus vertikálisan és horizontálisan is lefedhető.

Ezért is jelentett örömet számunkra a 2010 januárjában megjelent Dél-Dunántúli Operatív Program turisztikai klaszter pályázata, mely tökéletes lehetőséget nyújt a fentiek megvalósítására és egy innovációs feladatokat ellátó központ működtetésével, a fürdők versenyképességét növelő szolgáltatások bevezetésével, erőteljes marketing munkálatokkal a régióba látogató turisták számának növekedését és a régió jövedelemtermelő képességét tudja növelni.

A jövőképből eredő legfontosabb feladatok között

az alábbiak szerepeltek:

Az egészségturizmusban érintett térségekben olyan koordinációs szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, amelyek vállalkozásokat, intézményeket, egyéb szervezeteket hálózatszerűen fognak össze és a kölcsönös érdekeken nyugvó együttműködésre alapozódnak. Az egészségturisztikai partnerek közötti koordináció elősegítése, a régió területileg kiegyensúlyozott egészségturisztikai fejlődésének elősegítése, fürdőkre és környezetükre szabott egyedi projektjavaslatok kidolgozása, amelyben a turisztikai partnerekkel való közös feladatvégzés megvalósul, és egységes és közös marketingtevékenységet lát el. Továbbá a térségi promóciós tevékenységhez való kapcsolódás a fürdők saját versenyképességének javítása.

Hazánk hatalmas hévízkészletekkel rendelkezik. Ugyanakkor hévizeink a gyógyászati-balneológiai értékeiket tekintve a világon egyedülállóak. Sehol másutt nem található még csak megközelítőleg sem ennyi különböző, számos betegség kezelésére, illetve megelőzésre alkalmas, kiváló minőség termál- és gyógyvíz. Különösen igaz ez

a Dél-Dunántúli Régióra, ahol rendkívül jónak mondhatóak az adottságok az egészségturizmus terén.

Az egyesület klaszterformáló munkájáról régóta folytak viták. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy regionális szintről csaknem lehetetlen feladat egy igen kiterjedt, programgazdákat, szállásadókat, egyéb szolgáltatókat tömörítő klaszter felállítása. Az egészségturisztikai klaszter a régió gyógy- és termálfürdőire alapozva egy, a régió fürdőtelepüléseit lefedő szakmai együttműködési hálózat kialakítását célozza meg egy közösen és egységesen, de a fürdőkre és környezetükre egyedileg szabottan koordinált és innovatív termék- és projektfejlesztést, beruházás-ösztönzést és marketing tevékenységet végezve valósít meg. Munkája során kiemelt szerepet szán az ágazat versenyképességének növelésére, a fürdők és a régió piaci pozícióinak erősítésére. A klaszter felhasználva a modern szakmai és üzleti ismereteket növeli idegenforgalmi piaci pozícióit, az egészségturisztikai szakma érdekérvényesítő szerepét.

A KLASZTER MEGALAKULÁSA

 

2010 áprilisában a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálfürdők Egyesület pályázatot nyújtott be a DDOP 2.1.3./A-10-2010 Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálturisztikai Klaszter létrehozására. A pályázat elbírálásra 2010 nyarán került sor, melyen 33 118 525 Ft támogatást nyer az egyesület. A klaszter 2010. november 02-án Pécsett a Vince u. 9/2 kezdte meg munkáját, egy klasztermenedzserrel és egy projektasszisztenssel. Munkájukkal segítik a gyógy-és termálturisztikai egyesület tagjait, valamint a klasztertagokat, melyek között megtaláljuk a dél-dunántúli gyógy-és termálfürdők nagy részét.

2013. január 01-től egy újabb Európai Uniós DDOP 2.1.3/A-12-2012 pályázatnak köszönhetően 46.739.981 Ft támogatással folytatta a munkát. Az elnyert összegnek köszönhetően a marketingre, valamint rendezvények megvalósítására helyeztük a hangsúlyt, de folytatódott az eszközbeszerzés, és a hosszú évek munkája során kidolgozott Kúraösvény tematikus út gyakorlati megvalósítása.

Új elemként jelent meg a Helyi termékek bevezetése a régió fürdőiben – melynek fontos része a locavore irányzat, amely azt mutatja be és valósítja meg, hogy a fürdők kínálatában hogyan, milyen módon tudnak beépülni a környékbeli kistermelői vendégasztal szolgáltatások. Célként meghatározva az egészséges organikus és bio termelési módszerekkel, a környéken termelő és szezonális alapanyagokból készített ételek preferálását

AZ EGYESÜLET ÉS A KLASZTER TAGJAI

 

A Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálturisztikai Klaszter jelenleg (2015.10.21-i állapot) 22 tagot számlál. A tagok között a régió 12 gyógy-és termálfürdője 1 Gyógyfürdőkórház, 1 Gyógyászati Központ, a Pécsi Tudományegyetem, szálláshelyek és egyéb vállalkozás képviselteti magát.

Aquaplus Kft – Thermal Siklós SPA

Aquaplus Kft – Tamási Strandfürdő és Ability Fürdő

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ

Geoscience Nonprofit Kft. – Pécs

Harka Team Kft. - Harkány

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

Hertelendi Termál Kft.- Magyarhertelendi Termál - és Élményfürdő

Igal Fürdő Kft. - Igali Gyógyfürdő

Kaposvári Virágfürdő Élmény-Wellness és Gyógyfürdő

Katz Kft. – Korona Panzió és Apartmanház – Csokonyavisonta

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont

Mohács és Kistérsége Tanuszoda és Termálfürdő (BARANYA-VÍZ Zrt.)

M-Tourinfo Kft. - Szigetvár

Nagyatádi Fürdők

Paqart Design Kft. – Budapest

Paksi Gyógyászati Központ

Pécsi Tudományegyetem

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.

Tecamp Kft. – Termálkemping és Apartmanházak Harkány

Thermal Aqua Bt – Csokonyavisonta

Thermalfürdő Kft - Csokonyavisonta Gyógy-és Strandfürdő

Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Kht. Nkft.

VÁRHATÓ BŐVÜLÉS

 

A klasztertagok számát az elkövetkezendő hónapokban és években bővíteni kívánjuk, hiszen célunk a régióba érkező turisták igényeinek minél teljesebb kiszolgálása, ezt pedig egy komplex kínálat nyújtásával, bemutatásával lehet elérni. Tagjaink alapvető bázisát jelenleg a közvetlenül a gyógy-és termálturizmusban érdekelt vállalkozások teszik ki – többségük fürdőt üzemeltet – de célul tűztük ki további szálláshelyek, vendéglátóhelyek és egyéb szervezetek bevonását is. A civil és szakmai szervezetekkel kiépített kapcsolatunk jónak mondható, így velük, mint együttműködő partnerekkel tudunk a jövőben is tevékenykedni. A klaszter a 2015-2016-os évre legfontosabb célként tűzte ki a Klaszter akkreditációját, így is segítve a tagokat, határokon átnyúló kapcsolatok kiépítését. Továbbá kutatásokat végezni a gyógyvizek és azok hasznosításával kapcsolatban, szorosan együttműködve a Pécsi Tudományegyetemmel. Működésünk elengedhetetlen feltétele az Európai Uniós pályázati források kihasználása.

A KLASZTER RÖVID ÉS KÖZÉPTÁVÚ CÉLJA 

 

klaszter akkreditációja

Európai Uniós és hazai pályázati források kihasználása

gyógyvíz adta kutatási programok megvalósítása

klasztertagok közötti szoros együttműködés megtartása

az összefogásban rejlő lobbi erő kiaknázása

új együttműködő tagok, partnerek beléptetése a klaszterbe

A KLASZTER HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA 

 

 a régió gyógy- és termálturisztikai versenyképességének növelése

 a szolgáltatók piaci újrapozícionálásával,

 gazdasági eredményességet, hatékonyságot növelő termékek,

szolgáltatások kifejlesztésével, bevezetésével,

 üzletileg hatékonyabban működő létesítményekkel,

 innováció orientált gondolkodás bevezetésével és elfogadtatásával;

 a belföldi és külföldi vendégforgalom növelése

 a gyógy- és termálturizmusban érdekelt vállalkozások, civil szervezetek,

hatóságok közötti együttműködés kialakítása, fenntartása

 fenntartható klaszteralapú gazdaságfejlődés elérése

KÖZÖS MARKETINGSTRATÉGIA 

 

Gyógy-és termálturisztikai klaszterünk kiemelt céljai között szerepel, hogy mind az egyes tagokra, mind pedig a klaszterszervezetre vonatkozóan kialakítsuk saját marketing stratégiánkat. A gyógy-és termálturizmusban érdekelt vállalkozásokat elnézve összegezhető, hogy kevés pénzt, időt és humán erőforrást szánnak a marketing tevékenységük átgondolására, sőt egyáltalán a kialakítására. Mindennek fényében különösen kiemelt jelentősége van a közös marketing stratégia kialakításának. Közös arculati elemek használata.

KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

 

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A klaszter hatékony működésének alapfeltétele, hogy a klaszter tagjai folyamatos kapcsolatban legyenek egymással. A több, mint tízéves közös munka eredményeképpen a kontaktok, azok csatornái és módjai már kialakultnak mondhatóak, a személyes és a telefonos kommunikálás jellemzi leginkább a tagokat. Folyamatosan nő a jelentősége az elektronikus levelezésnek, ezen belül a szervezet aktuális történései, új információk, pályázati lehetőségek, új technológiák, tagjelöltek bemutatása, valamint a képzésekhez, rendezvényekhez kapcsolódó információk szerepelnek.

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A klaszter kifelé irányuló kommunikációjának kialakítása, mely biztosítja a folyamatos kapcsolattartást a potenciális fürdőlátogatókkal. Közös honlapunk fejlesztése mellett a minél hatékonyabb célcsoport elérés érdekében igénybe vesszük a közösségi oldalak nyújtotta lehetőségeket is, de a gyógyfürdők célközönségét tekintve nem elhanyagolható a papír alapú megjelenés, a turisztikai vásárokon való részvétel sem.

ÚJ, KÖZÖS PROJEKTEK FELKUTATÁSA

 

Fontosnak tartjuk projektgenerálási feladataink ellátását, így folyamatosan figyeljük a pályázati és egyéb lehetőségeket.

TAPASZTALATCSERÉK ÉS KOONFERENCIÁK SZERVEZÉSE

 

A best practise-k felkutatása minden tag számára hasznos, a life-long-learning ideológiának megfelelve folyamatosan gyűjtjük a fellelhető jó gyakorlatokat, kiadványba szedjük azokat, konferencián mutatjuk be a mi általunk megvalósítottakat.

CÉLOK, CÉLCSOPORTOK

A fürdőkultúra fejlesztése különleges küldetése egyesületünknek, klaszterszervezetünknek. Magyarországon a prevencióra még nem helyez akkora hangsúlyt sem az egészségbiztosítás, sem pedig a társadalom, mint az szükséges lenne. A Dél-Dunántúli Régió gazdag gyógyvízzel is rendelkezik, mely kiválóan alkalmas számos betegségfajta megelőzésére, gyógyítására. A célunk, hogy a fürdőlátogatók minél teljesebb élménnyel térjenek haza a termál- és gyógyfürdőkből, melyet a kikapcsolódás mellett a gyógyulás-betegségmegelőzés kettőse is motivál. A magyar lakosság utazási szokásait felmérve arra a megállapításra jutunk, hogy az utazás motivációjának listájában előkelő helyet foglal el az egészségturisztikai cél. Erre a tényre építve a klaszter szeretné elérni, hogy az utazók tudatosan, igényeiknek megfelelően válasszák meg úti céljukat – ennek érdekében a szervezet növelné és célzottabbá tenné a fürdők marketing tevékenységét.


Fontos, hogy a fürdőlátogatók minél színvonalasabb és felhasználóbarát felületeken ismerhessék meg a fürdők kínálta lehetőségeket, külön kitérve az egészség megőrzés gyógy- szolgáltatásokra, a fürdőkultúra fontosságára. A könnyen hozzáférhető és minőségi információk segítségével - tudatosabb társadalmat tudunk felépíteni, akiknek a mindennapjaikhoz hozzájárul a - modern fürdőkultúra elsajátítása is. Sajnos a fürdőket, gyógy- szolgáltatásokat, szaunákat látogató vendégek nagy része még ma sem tudja, nincs tisztában azzal, hogy is kell egy- gyógyfürdőt, - szaunát, vagy wellness helységet használni, tudatosan használni. Melyiknek mi az egészségmegőrző szerepe.


És itt válik jelentőssé, hogy azokat a vidéken élő 45 év fölötti nőket és férfiakat  is elérjük, akik eddig keveset, vagy egyáltalán nem látogattak fürdőket. Ezt esetleges ismereteik hiánya, ami abból is adódik, hogy a  mai kor követelményei közé tartozó internet használaton keresztül elérhet megtehetne, de tudás értés hiányában nem tesz.  Megteheti az első lépést afelé, hogy kitágítjuk világképét olyan képzésekkel, rendezvényeken, amelyek első körben megismertetik az internet adta lehetőségekkel, mely ismeretszerzés során eljut az általa nem ismert, akár betegségek kezelését lehetővé tevő fürdők, gyógy-központok szolgáltatásainak megismerésére. Nemcsak az egészségük, de akár munkához jutásuk, munkavállalásukat, életvitelüket és ezen keresztül az egészségesebb életmódjukat is lehetővé tenni. Továbbá fontosnak tartjuk egy olyan egészség program lépéseinek megismertetését, mely kitér a dohányzás visszaszorítása, az alkohol- és drogfogyasztás problémájára  és a prevencióra, az egészséges táplálkozási szokások elterjesztésére  és az élelmiszerbiztonság fejlesztésére, az aktív testmozgás fontosságára, az egészséges fizikai környezet kialakítására. Ennek a felnőtt lakosság által fiatalokra, gyermekeikre való hatás kiemelése is igen jelentős lehet.

"Az egyén életmódja révén szabályozhatja, optimalizálhatja egészségi állapotát, életmódjával elégítheti ki egészségével kapcsolatos szükségleteit. Az egészségi állapot visszahat az életmódra, attól elválaszthatatlan. Az egészségi állapot az egészségkultúra azon része, amely sok részében közvetlenül nem interiorizálható, esetleg csak az életmód közvetett behatásával."

ELÉRHETŐSÉGEK

Hankó Bernadett
Klasztermenedzser
+36-30/971-4371
7621 Pécs, Király u. 22.
gyogytermalklaszter@gmail.com

bottom of page